Xét nghiệm OncoSure – Ung thư vi cận hạch

6.200.000

Xét nghiệm OncoSure – Ung thư vi cận hạch

Giải trình tự thế hệ mới các gen: VLH, RET

Lab thực hiện: TASSCARE LABOLATORY

Liên hệ Zalo Facebook