Xét nghiệm OncoSure – Ung thư thận

6.200.000

Xét nghiệm OncoSure – Ung thư thận

Giải trình tự thế hệ mới các gen: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, TP53, PTEN

Lab thực hiện: TASSCARE LABOLATORY

Liên hệ Zalo Facebook