Xét nghiệm OncoSure – Bộ NST ung thư

6.200.000

Xét nghiệm OncoSure – Bộ NST ung thư

Giải trình tự thế hệ mới các gen: BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, MUTYH, PTEN, TP53, CDH1, STK11, PALB2, VLH, RB1, RET

Lab thực hiện: TASSCARE LABOLATORY

Liên hệ Zalo Facebook