Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
8.000.000 6.200.000
Giảm giá!

Xét nghiệm - Tầm soát

Xét nghiệm OncoSure – Ung thư da

8.000.000 6.200.000
Giảm giá!
8.000.000 6.200.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Xét nghiệm - Tầm soát

Xét nghiệm OncoSure – Ung thư thận

8.000.000 6.200.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Xét nghiệm - Tầm soát

Xét nghiệm OncoSure – Ung thư tụy

8.000.000 6.200.000
Giảm giá!
8.000.000 6.200.000