Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

ABROCTO GÓI (Hộp 12 gói x 1.5g)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

ABROCTO SIRO 60ml (Hộp 1 chai 60 ml)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

Acemol 100 (100 Viên)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

AGI-BROMHEXNE (Hộp 1 chai 30 ml)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

Alovox 90Mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên) (F)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

Ameflu 500Mg (Hộp 1 lọ viên nén) (F)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

Ameflu Ban Ngày + C (Hộp 1chai) (F)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

Aspirin 81 (Hộp 10 vỉ x 10 viên) (F)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

ATERSIN (Hộp 1 chai x 60ml)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

Atilude (Hộp 1 chai 100ml)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

ATISALBU (Hộp 1 chai x 30ml)

Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

Atussin Viên (Hộp 25 vỉ x 4 viên) (F)