Xét nghiệm OncoSure – Ung thư da

6.200.000

Xét nghiệm OncoSure – Ung thư da

Giải trình tự thế hệ mới các gen: BRCA2, PTEN, TP53

Lab thực hiện: TASSCARE LABOLATORY

Liên hệ Zalo Facebook