Xét nghiệm OncoSure – Ung thư tụy

6.200.000

Xét nghiệm OncoSure – Ung thư tụy

Giải trình tự thế hệ mới các gen: BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, TP53, PALB2

Lab thực hiện: TASSCARE LABOLATORY

Liên hệ Zalo Facebook