Dao mổ số 10 (cây) Ấn Độ – PA

QUY CÁCH: 1 Dao

NHÀ SẢN XUẤT: AAS – PAKISTAN

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:  C€ ; ISO:13485:2005

Liên hệ Zalo Facebook