Sample Cup (Ly mẫu trong phòng Lab xét nghiệm) (1000 cái/ bịch)

Mô tả: Sample Cup (Ly mẫu trong phòng Lab xét nghiệm)

Nhà sản xuất: MFLAB NINGBO – Trung Quốc

 

Liên hệ Zalo Facebook