Pen 12cm, cong, không mấu (hộp 25 cây) -PA

NHÀ SẢN XUẤT: AAS – PAKISTAN

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:  C€ ; ISO:13485:2005

QUY CÁCH: Paskitan

Liên hệ Zalo Facebook