Mặt nạ oxy có túi người lớn, trẻ em, sơ sinh (100 cái/ thùng)

Mô tả: Mặt nạ oxy có túi người lớn, trẻ em, sơ sinh

Nhà sản xuất: MFLAB NINGBO – Trung Quốc

Liên hệ Zalo Facebook