Giấy điện tim 112mm x 27 meters (100 cuộn/ hộp)

Mô tả: Giấy điện tim 112mm x 27 meters (100 cuộn/ hộp)

Nhà sản xuất: TIANJIN GRAND PAPER INDUSTRY  – Trung Quốc

Liên hệ Zalo Facebook
Danh mục: