Dr4kid Pedia – Lựa chọn hoàn hảo cho trẻ biếng ăn, hấp thu kém (10ml, 15ml, 18ml, 20ml, 25ml/ gói)

Dr4kid Pedia – Lựa chọn hoàn hảo cho trẻ biếng ăn, hấp thu kém (10ml, 15ml, 18ml, 20ml, 25ml/ gói)

THÀNH PHẦN:

L-Lysin.HCl……………………….380 mg/gói
Tinh chất tảo biển………………60 mg/gói
Simethicone emusiol 30%……150 mg/gói
α-Amylase……………………….. 120 UI/gói
Protease………………………….. 100 UI/gói
Maltase……………………………. 100 UI/gói
Lactase……………………………. 100 UI/gói
Taurin……………………………… 35 mg/gói
Kẽm gluconat…………………… 14 mg/gói
Vitamin B1……………………….. 0,6 mg/gói
Vitamin B2……………………….. 0,6 mg/gói
Vitamin B3……………………….. 6 mg/gói
Vitamin B5……………………….. 1 mg/gói
Vitamin A………………………… 100 UI/gói
Vitamin E………………………… 4 UI/gói
Sorbitol 70%, hương thơm, nước,… vừa đủ 15ml.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
10ml, 15ml, 18ml, 20ml, 25ml/ gói
10, 15, 20, 30 gói/ hộp
NHÀ SẢN XUẤT: Công ty TNHH Dược phẩm Mê Linh
Liên hệ Zalo Facebook