Nhóm Hô hấp - Giảm đau - Hạ sốt

Tatanol Codein (20 vỉ x 4 viên)