Thuốc rửa phim máy Developer – can 5 lít – PA

Quy cách: Can 5 lít/ Thùng 2 can

Nhà sản xuất : Sản xuất tại Nhật

Nhóm: Dụng cụ – Vật tư Y tế

 

 

 

 

 

Liên hệ Zalo Facebook