Siro Ho Methorphan (Chai 60ml)

Quy cách đóng gói: Chai 60 ml

Thành phần: Chlopheniramin maleat … 26,7 mg Dextromethorphan HBr … 100 mg Guaiphenesin … 200 mg

Nhóm:  Ho-cảm đa triệu chứng

Nơi sản xuất: Sản xuất tại Traphaco – Việt Nam

Liên hệ Zalo Facebook