Ống Eppendoff (1000 cái/ bịch) – PA

Mô tả: Ống Eppendoff (1000 cái/ bịch)

Nhà sản xuất: MFLAB NINGBO – Trung Quốc

 

Liên hệ Zalo Facebook