Dao mổ số: 22 (Hộp) – PA

Quy cách: Hộp/100 cái

Nhà sản xuất: ISHWARI – ẤN ĐỘ 

Liên hệ Zalo Facebook