Bộ khám tai – mũi (Thùng/18 bộ) – PA

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Thùng/18 bộ

NHÀ SẢN XUẤT: AAS – PAKISTAN

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:  C€ ; ISO:13485:2005

Liên hệ Zalo Facebook