Attapo Suspension (F)

Thành phần: Etoricoxib 120mg

Nhóm: Biệt dược

Nơi sản xuất: FROSST IBERICA S.A

Liên hệ Zalo Facebook
Danh mục: ,